reż. Michael Palm | dokument, 2017, Austria | 126 min.
Kino przyszłości
Rewolucja cyfrowa dotarła do kina stosunkowo późno i przez długi czas była przez twórców traktowana z nieufnością. Dziś nie można już dłużej się przed nią wzbraniać: stała się faktem. Razem z autorami filmu odwiedzamy archiwa, muzea i studia filmowe w różnych częściach świata, by przekonać się, jak cyfryzacja wpływa na kinematografię, jakie stwarza możliwości i jakie niesie zagrożenia. „Kino przyszłości” to opowieść, która skłania do rozważań na temat naszej pamięci i odwiecznych prób uwiecznienia rzeczywistości. A wszystko to prowadzi do zasadniczego pytania: jak ocalić od zapomnienia ludzki dorobek?