Bolesław Michałek – przewodniczący

 

Tadeusz Hołuj

Henryk Hubert

Ryszard Karwicki

Tadeusz Konwicki

Jerzy Kotowski

Stanisław Lenartowicz

Kazimierz Mikulski

Lech Pijanowski

Henryk Vogler