Krzysztof Zanussi (Polska) – przewodniczący

Rosa Bosch (Wielka Brytania)

Ally Derks (Holandia)

Aleksander Kibkało (ZSRR)

Zygmunt Skonieczny (Polska)

Jorgen Sonderhousen (Dania)

Maciej Szumowski (Polska)