Aby wypełnić formularz akredytacji, należy wcześniej założyć konto MY KFF i zalogować się. 

Pytania dotyczące akredytacji MEDIA prosimy kierować do PR managera Olgi Lany: olga.lany@kff.com.pl

 

Akredytacja Media

Przeznaczona dla dziennikarzy aktywnych zawodowo, którzy będą relacjonować festiwal (organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania akredytacji medialnej osobie, która nie spełnia powyższych kryteriów). Uprawnia do udziału we wszystkich projekcjach i wydarzeniach festiwalowych (w tym otwarcie i zakończenie festiwalu, wręczenie nagrody Smok Smoków, pokazy filmów nagrodzonych) oraz w wydarzeniach w sekcji KFF Industry, w KFF Market, w pitchingach Docs to Start i Docs to Go! w dniach 28 maja – 4 czerwca 2017 roku. Upoważnia do zniżek w restauracjach festiwalowych i obiektach partnerskich. – 150 zł.