REGULAMIN
58. KRAKOWSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO

 

Krakowski Festiwal Filmowy (58. KFF) odbędzie się w dniach 27 maja – 3 czerwca 2018 roku. Celem Festiwalu jest przegląd i promocja filmów dokumentalnych oraz krótkometrażowej animacji i fabuły. Festiwal prezentuje filmy w czterech konkursach oraz w sekcjach pozakonkursowych.

 

WYMAGANIA

 

1. SEKCJE KONKURSOWE

 • W konkursach mogą brać udział:
  – filmy zagraniczne zrealizowane w 2017 i 2018 roku, które nie były publicznie prezentowane przed 1 czerwca 2017 roku.
  – filmy polskie zrealizowane w 2017 i 2018 roku.

  Konkursy:
  – Międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych: filmy dokumentalne, których czas trwania jest dłuższy niż 30 min. (filmy średnio- i pełnometrażowe).
  – Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych: filmy dokumentalne, animowane oraz fabularne o czasie trwania do 30 min.
  – Międzynarodowy konkurs DocFilmMusic: dokumentalne filmy muzyczne, których czas trwania jest dłuższy niż 50 min. (filmy średnio- i pełnometrażowe).
  – Konkurs polski: wyłącznie filmy polskie, o czasie trwania:
  * filmy dokumentalne – bez ograniczeń
  * filmy animowane i fabularne – do 30 min.,
  Producenci polscy zgłaszają filmy tylko do konkursu polskiego. Ze zgłoszonych filmów komisja selekcyjna wybiera tytuły, które będą uczestniczyły w konkursach międzynarodowych (muszą spełniać warunki obowiązujące w poszczególnych konkursach).

 

 • 2. SEKCJE POZAKONKURSOWE

Spośród filmów zgłoszonych do selekcji, organizatorzy mogą wybrać filmy do sekcji pozakonkursowych.

 

3. WYMÓG PREMIERY

– W konkursach międzynarodowych wymagana jest premiera polska, a preferowana premiera światowa.

– W konkursie polskim preferowane są filmy premierowe, które nie miały w Polsce dystrybucji kinowej oraz nie były prezentowane na żadnym polskim festiwalu odbywającym się przed 58. KFF.

– W sekcjach pozakonkursowych preferowana jest premiera polska.

 

4. WERSJE JĘZYKOWE

Kopie przeglądowe i pokazowe muszą posiadać napisy w języku angielskim (nie dotyczy filmów, których językiem oryginalnym jest język angielski).

 


SELEKCJA
Festiwal pobiera opłatę za zgłoszenie filmu. Opłata za każdy film wynosi 10 €.
Opłata za zgłoszenie nie dotyczy filmów polskich.


Terminy zgłaszania filmów do selekcji:
Konkursy międzynarodowe: krótkometrażowy, dokumentalny oraz DocFilmMusic:
30 listopada 2017: dla filmów zrealizowanych przed 31 października 2017 roku.
31 stycznia 2018: dla filmów zrealizowanych po 31 października 2017 roku.

 

Konkurs polski:
30 listopada 2017: dla filmów zrealizowanych przed 31 października 2017 roku.
15 lutego 2018: dla filmów zrealizowanych po 31 października 2017 roku.


Filmy do selekcji zgłaszać należy w następujący sposób:
– wypełniając kartę zgłoszenia online dostępną na www.krakowfilmfestival.pl;
– przesyłając publiczny lub prywatny link do filmu, z hasłem lub bez, z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym (np. Vimeo, YouTube, itp.) lub wgrywając pliki MP4 lub MOV z filmem na serwer festiwalu.

 Szczegóły techniczne dotyczące przesyłania plików oraz linku zawiera karta zgłoszenia online.

 

O dopuszczeniu lub odrzuceniu filmu do programu zgłaszający zostaną poinformowani co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem festiwalu pocztą elektroniczną.

 

Lista filmów wybranych do konkursów i sekcji pozakonkursowych umieszczona zostanie na stronie www.krakowfilmfestival.pl tuż po ukończeniu selekcji.

 

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do programu festiwalu, zgłaszający zobowiązany jest do dostarczenia materiałów dotyczących filmu (m.in. zdjęć z filmu, zdjęcia i biografii reżysera, listy dialogowej w jęz. oryginalnym i angielskim, informacji technicznych, trailera) wg listy określonej w profilu filmu online.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro festiwalu:
KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY, ul. Basztowa 15/8a, 31-143 Kraków, Poland
tel./fax: +48 12 2946945, selekcja@kff.com.pl.

 

 

PROJEKCJE FESTIWALOWE
– Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do pokazów festiwalowych oraz zaakceptowaniu jej przez producenta, zgłaszający zobowiązuje się nie wycofać filmu z festiwalu.

– Festiwal może zorganizować nie więcej niż 5 pokazów jednego filmu. Wszelkie dodatkowe pokazy poza programem festiwalu wymagają osobnej zgody producenta.

– Filmy zakwalifikowane do sekcji konkursowych zostają automatycznie umieszczone w cyfrowej wideotece i udostępniane uczestnikom KFF Market odbywającego się podczas festiwalu (wyjątkiem jest otrzymanie pisemnej odmowy od właściciela praw).

Do projekcji festiwalowych akceptowane są następujące nośniki:
  DCP (preferowane)
  pliki ProRes

– Organizatorzy digitalizują i konwertują do formatu DCP wszystkie filmy, które zostały przysłane w innych formatach. Pliki te zostaną trwale usunięte z serwerów organizatorów w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu festiwalu. Pliki DCP przygotowywane są wyłącznie dla potrzeb pokazów 58.KFF i nie będą wykorzystane w żadnym innym celu bez osobnej zgody właściciela praw.

Kopie konkursowe powinny dotrzeć do dnia 10 maja 2018 r. na adres: KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY, ul. Basztowa 15/8a, 31-143 Kraków, Poland, tel./fax +48 12 294 69 45, shipping@kff.com.pl

 

NAGRODY
Międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych
– Złoty Róg dla reżysera najlepszego filmu
– Srebrny Róg dla reżysera najlepszego średniometrażowego filmu dokumentalnego
– Srebrny Róg dla reżysera najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego
Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych
– Złoty Smok dla reżysera najlepszego filmu
– Srebrny Smok dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego
– Srebrny Smok dla reżysera najlepszego filmu animowanego
– Srebrny Smok dla reżysera najlepszego filmu fabularnego
Międzynarodowy konkurs DocFilmMusic
– Złoty Hejnał dla reżysera najlepszego filmu
Konkurs polski
– Złoty Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu
– Srebrny Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego
– Srebrny Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu animowanego
– Srebrny Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu fabularnego
Nagroda Publiczności przyznana w wyniku plebiscytu Publiczności najlepszemu filmowi festiwalu prezentowanemu w sekcjach konkursowych.
Nagroda Specjalna Smok Smoków za szczególne osiągnięcia w dziedzinie filmu dokumentalnego i animowanego przyznawana jest przez Radę Programową Krakowskiej Fundacji Filmowej.
Inne nagrody zatwierdzone przez organizatorów ufundowane przez stowarzyszenia, partnerów, instytucje.


PROMOCJA
– Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu, w oficjalnych drukach i materiałach prasowych.
– Organizatorzy w celach promocyjnych mogą udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym materiały o filmie (w tym zdjęcia), zwiastun filmu (trailer) lub fragmenty filmu przesłane przez producenta, na zasadach zawartych w karcie zgłoszenia online.
– Organizatorzy Festiwalu zakładają możliwość dystrybucji wybranych filmów nagrodzonych na warunkach ustalonych z właścicielami praw do filmów.


PRZESYŁKA, ZWROT KOPII FILMOWYCH I UBEZPIECZENIE
– Koszty transportu kopii pokazowych, jak również wszelkie opłaty przewozowe ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Festiwal nie pokrywa opłat celnych poza terytorium Polski.
– Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów.
– Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma z określoną wartością nie większą niż 15 euro oraz z dopiskiem: „No commercial value. For cultural purposes only”.
– Kopie filmowe zwracane będą na koszt organizatora w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż
tydzień przed rozpoczęciem.
– Filmy prezentowane podczas Festiwalu są ubezpieczone od zniszczenia, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej w okresie posiadania ich przez organizatora.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są organizatorom festiwalu bezpłatnie.
– O dopuszczeniu zgłoszonego filmu do udziału w projekcjach festiwalowych decyduje Dyrektor Festiwalu.
– Organizatorzy nie zakładają możliwości odwołania się od decyzji Dyrektora Festiwalu.
– Filmy zgłaszane do selekcji poprzednich edycji festiwalu nie będą brane pod uwagę.
– W przypadku filmów o wyjątkowych walorach artystycznych organizatorzy mogą odstąpić od wymogów regulaminowych.
Zgłoszenie filmu do udziału w Krakowskim Festiwalu Filmowym jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
– We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy reprezentowani przez Dyrektora Festiwalu.
– Regulamin Festiwalu jest zgodny z Regulaminem Międzynarodowym FIAPF.