Zgłoś film na 61. Krakowski Festiwal Filmowy!

Krakowska Fundacja Filmowa rozpoczyna przyjmowanie filmów na 61. Krakowski Festiwal Filmowy, który odbędzie się w dniach od 30 maja do 6 czerwca 2021 roku.
 
Terminy zgłaszania filmów:

Konkurs polski:

  • 30 listopada 2020: dla filmów zrealizowanych przed 31 października 2020,
  • 15 lutego 2021: dla filmów zrealizowanych po 31 października 2020.
 
Za pomocą formularza znajdującego się na tej stronie należy zgłaszać wyłącznie filmy polskie (patrz: Ustawa o kinematografii art. 4. pkt 2.)
Do zgłaszania filmów produkcji innej niż polska należy użyć formularza na stronie angielskiej

Regulamin 61. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Zgloszenia filmow