DOC LAB POLAND CO-PRODUCTION MARKET

29.05, 11.15 – 19.00

KPT Showroom, Enterprise A,B (wstęp z akredytacjami: INDUSTRY)

Doc Lab Poland Co-production Market jest adresowany do międzynarodowych producentów, przedstawicieli instytucji wspierających produkcję filmową, selekcjonerów  najważniejszych festiwali, telewizyjnych redaktorów zamawiających etc., którzy poszukują interesujących projektów. Co-production Market składa się ze spotkań w formule one-on-one dla polskich i zagranicznych producentów, na których mogą zaprezentować swoje projekty i pozyskać ewentualnych koproducentów.

Spotkania mają formę rozmów one-on-one oraz prezentacji i round tables z ekspertami.

PROGRAM:

9.30 – Kawa i rejestracja

9.45 – 11.15 Konferencja Focus on Finland 

11.30 – 13.00 Spotkania one‑on‑one: polscy i zagraniczni producenci oraz decydenci / zapisy

13.00 – 14.00 Lunch

13.45 – 14.00 Prezentacja Multilabu

14.00 – 19.00 Spotkania one‑on‑one: polscy i zagraniczni producenci oraz decydenci / zapisy

18.30 – 19.00 Networking Cocktail

Partner Doc Lab Poland Co-production Market: