>

Panel prawny i konsultacje

30.05 , 12.30 – 14.00 – PAŁAC POTOCKICH (PP)

PRAWNE ASPEKTY I WYZWANIA ADAPTACJI FILMOWEJ
Jak skutecznie nabywać prawo do dokonania adaptacji filmowej? Na podstawie czego może powstać adaptacja filmowa? Czy wystarczające są same prawa zależne aby wyprodukować adaptację? Jak powinny wyglądać klauzule umowne w umowach opcji lub innych umowach dotyczących praw do adaptacji filmowej?
Czy nabywając prawa do adaptacji animowanej producent powinien też nabyć prawa do adaptacji fabularnej lub innych rodzajów adaptacji (np. teatralnej)? Jak ukształtować zapisy umowne dotyczące merchandisingu bazującego bezpośrednio na adaptacji (np. postaci pochodzących z serialu animowanego)?

Jaki są prawne problemy z wykorzystaniem AI przy pisaniu scenariusza adaptowanego? Jakie wyzwania przed animacją stawia rozwój AI?

Na te i inne pytania dotyczące adaptacji odpowiedzą mecenas Marcin Lassota oraz mecenas Wojciech Krawiec – wspólnicy kancelarii LASSOTA KRAWIEC sp.j.

Marcin Lassota – adwokat, szkoleniowiec, arbiter i zawodowy mediator, wspólnik kancelarii Lassota Krawiec sp. j., specjalizuje się w prawie autorskim i prawie filmowym, arbiter i mediator w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego (SARA) przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych (KIPA). Związany z rynkiem audiowizualnym i branżą kreatywną, odpowiedzialny m.in. za obsługę prawną takich filmów jak „Książę i dybuk” w reż. Elwiry Niemiry i Piotra Rosołowskiego, „Fanatyk” w reż. Michała Tylki, „Maryjki” w reż. Darii Woszek, „Prawdziwe życie aniołów” w reż. Artura Więcka czy „Orzeł. Ostatni patrol” w reż. Jacka Bławuta.

Wojciech Krawiec – adwokat, szkoleniowiec, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, wspólnik kancelarii Lassota Krawiec sp. j., specjalizuje się w prawie autorskim, prawie gospodarczym, prawie nowych technologii i ochronie danych osobowych. Związany z branżą nowych technologii i branżą kreatywną. Prowadzi zajęcia z obszaru prawa gospodarczego i IT na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także szkolenia z prawa autorskiego i ochrony danych osobowych, prowadził panele prawne na festiwalach filmowych. Doradza i obsługuje zarówno podmioty sektora prywatnego, jak i podmioty sektora publicznego, w tym instytucje kultury.