PANEL PRAWNY

31. 05, 14.45 – 15.45

PAŁAC KRZYSZTOFORY

PANEL I KONSULTACJE: Prawne aspekty wykorzystania muzyki w filmie

Panel dotyczyć będzie zagadnień użycia muzyka w filmie, podjęte będą tematy związane z licencjami, użyciem muzyki w formie cytatu, kontaktem z ZAIKS-em, umowami z muzykami w świetle najnowszego orzecznictwa.

Prawne aspekty wykorzystania muzyki w filmie – zarówno tej stworzonej specjalnie do filmu, jak i wykorzystanie znanych utworów – będą tematem dyskusji pomiędzy prawnikiem, producentami, filmowcami i kompozytorami. Tematyka panelu będzie obejmować przykłady pozyskania praw do samego tytułu piosenki w tytule filmu, kwestie konstrukcji umów z kompozytorami, zwłaszcza w kontekście najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz zasad prawidłowego pozyskiwania przez producenta praw od osób uprawnionych lub od organizacji zbiorowego zarządzania (m.in. ZAiKS). Omówione zostaną kwestie cytatu i innych przykładów dozwolonego użytku muzyki w filmie, a także kwestie możliwości korzystania z muzyki filmowej w oderwaniu od samego filmu.

Gośćmi spotkania będą: Michał Woźniak, kompozytor muzyki m.in. do filmów „Pani z przedszkola”, „Pan T.” i „Obława”, radiowiec, muzyk, realizator dźwięku i producent muzyczny, Petro Aleksowski i Michał Jacaszek (reżyser i kompozytor filmu „Przerwana misja”, prezentowanego w sekcji Polska Panorama 58. Krakowskiego FF) oraz Maciej Bochniak i Mikołaj Pokromski (reżyser i producent filmu „Ethiopiques – muzyka duszy” prezentowanego w konkursie DocFilmMusic 58. Krakowskiego FF).

Prowadzący: adwokat Marcin Lassota, LL.M., wspólnik Kancelarii Lassota sp. j., specjalizujący się w prawie filmowym, prawie autorskim i sporach sądowych; szkoleniowiec, zawodowy mediator, członek Krakowskiego Klastra Filmowego. Związany z rynkiem audiowizualnym i branżą kreatywną, współpracuje z twórcami z branży filmowej oraz producentami i koproducentami filmowymi.

Spotkanie współorganizowane przez Krakowski Festiwal Filmowy i Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie.