Prezentacja A.L.I.C.E.

Projekt A.L.I.C.E.

 • Animation
 • League for
 • Increased
 • Cooperation in
 • Europe

Łączy doświadczenie i wiedzę specjalistów z branży animacji, samorządu regionalnego, instytucji administracji rządowej oraz instytucji otoczenia biznesu z 6 regionów Europy

 • Wallimage (Belgia) – Lider projektu
 • Pictanovo (Francja)
 • PROA – Federacja Producentów Audiowizualnych (Hiszpania)
 • Region Puglia (Włochy)
 • Ministerstwo Kultury (Słowacja)
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)

aby pomoc sektorowi animacji w osiągnięciu jego pełnego potencjału rozwojowego poprzez:

 • wypracowywanie rozwiązań wspierających łatwiejszy dostęp nowych projektów do funduszy i specjalistów (talentów), wzrost zdolności realizacji przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym,
 • analizę i wsparcie środowiska uczenia się aby zwiększyć możliwości rozwoju zawodowego podczas pracy nad ciekawymi koprodukcjami europejskimi,
 • współpracę, której celem jest rozwój zawodowy podmiotów i profesjonalistów branży  animacji, którego efektem będzie wzrost liczby miejsc pracy w tym sektorze.

W tym celu prowadzimy we współpracy z podmiotami działającym w branży badania, analizy i konsultacje regionalne w zakresie:

 • wybranych koprodukcji międzynarodowych m.in. pod kątem różnic w kosztach pracy, podziale praw własności;
 • potrzeb szkoleniowych podmiotów działających w branży animacji, spójności systemu edukacji / szkoleń z oczekiwaniami branży w zakresie kwalifikacji przyszłej kadry, zakresu zapotrzebowania branży na nowych specjalistów;
 • procesu promocji i kanałów dystrybucji produkcji animowanych;
 • możliwości wsparcia rozwoju i konkurencyjności profesjonalistów branży przez działania klastrowe.

W Polsce działaniach ALICE wspierają Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji i zrzeszone w jego ramach studia animacji oraz komisje filmowe oraz regionalne uczelnie, z którymi m.in. konsultujemy realizowane działania i projektowane rozwiązania.

W ten sposób chcemy przygotować rekomendacje, które będą służyć rozwojowi branży animacji, w tym:

 • wzmocnieniu lub usprawnieniu polityk regionalnych, a także opracowaniu spójnych z potrzebami branży propozycji instrumentów finansowania realizacji koprodukcji europejskich;
 • ułatwianie dostępu do finansowania koprodukcji i promowania talentów europejskich;
 • współpracy międzyregionalnej umożliwiającej wymianę informacji, dobrych praktyk, doświadczeń i kształcenie specjalistów branży.

Jeżeli chcecie skontaktować się z zespołem ALICE, dowiedzieć się więcej o rezultatach naszych dotychczasowych działań i planowanych wydarzeniach, zapraszamy na stronę internatową oraz profile społecznościowe projektu ALICE.

PREZENTACJĘ PROWADZI BEATA HULINKA – od 2004 roku koordynator współpracy regionalnej i ponadnarodowej w przedsięwzięciach realizowanych przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, obecnie partnera projektu „ALICE”. Posiada blisko 16-letnie doświadczenie w opracowywaniu i zarządzaniu krajowymi i międzynarodowymi projektami, w tym w ostatnich latach w obszarze współpracy sektora kreatywnego i sektora kultury, wsparcia rozwoju pomysłów w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, rozwoju sektora animacji, ekologicznych rozwiązań w produkcji filmowej oraz turystyki filmowej. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University m.in. studia podyplomowe w zakresie Zarządzania środkami Unii Europejskiej w Przedsiębiorstwach oraz Zarządzania projektami innowacyjnymi.