Redakcja gazety:

REDAKTOR NACZELNA: Anna E. Dziedzic

REDAKCJA: Matylda Badera, Anna Gierman, Paulina Małota, Angelika Ogrocka, Magdalena Skórska, Sylwia Turczak, Monika Zaliwska
KOREKTA W JĘZYKU ANGIELSKIM: Katarzyna Wiktoria Klag