Regulamin

REGULAMIN
59. KRAKOWSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO

 

59. Krakowski Festiwal Filmowy (59. KFF) odbędzie się w dniach 26 maja – 2 czerwca 2019 roku. Celem Festiwalu jest przegląd i promocja filmów dokumentalnych oraz krótkometrażowej animacji i fabuły. Festiwal prezentuje filmy w czterech konkursach oraz w sekcjach pozakonkursowych.

 

WYMAGANIA

 

1. SEKCJE KONKURSOWE

 • W konkursach mogą brać udział:
  – filmy zagraniczne zrealizowane w 2018 i 2019 roku, które nie były publicznie prezentowane przed 1 czerwca 2018 roku.
  – filmy polskie zrealizowane w 2018 i 2019 roku.

  Konkursy:
  Międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych: filmy dokumentalne, których czas trwania jest dłuższy niż 30 min. (filmy średnio- i pełnometrażowe).
  Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych: filmy dokumentalne, animowane oraz fabularne o czasie trwania do 30 min.
  Międzynarodowy konkurs DocFilmMusic: dokumentalne filmy muzyczne, których czas trwania jest dłuższy niż 50 min. (filmy średnio- i pełnometrażowe).
  Konkurs polski: wyłącznie filmy polskie, o czasie trwania:
  * filmy dokumentalne – bez ograniczeń
  * filmy animowane i fabularne – do 30 min.,
  Producenci polscy zgłaszają filmy tylko do konkursu polskiego. Ze zgłoszonych filmów komisja selekcyjna wybiera tytuły, które będą uczestniczyły w konkursach międzynarodowych (muszą spełniać warunki obowiązujące w poszczególnych konkursach).

 

 • 2. SEKCJE POZAKONKURSOWE

Spośród filmów zgłoszonych do selekcji, organizatorzy mogą wybrać filmy do sekcji pozakonkursowych.

 

3. WYMÓG PREMIERY

– W konkursach międzynarodowych wymagana jest premiera polska, a preferowana premiera światowa.

– W konkursie polskim preferowane są filmy premierowe, które nie miały w Polsce dystrybucji kinowej oraz nie były prezentowane na żadnym polskim festiwalu odbywającym się przed 59. KFF.

– W sekcjach pozakonkursowych preferowana jest premiera polska.

 

4. WERSJE JĘZYKOWE

Kopie przeglądowe i pokazowe muszą posiadać napisy w języku angielskim (nie dotyczy filmów, których językiem oryginalnym jest język angielski).

 

SELEKCJA
Festiwal pobiera opłatę za zgłoszenie filmu. Opłata za każdy film wynosi 10 €.
Opłata za zgłoszenie nie dotyczy filmów polskich.

Terminy zgłaszania filmów do selekcji:
Konkursy międzynarodowe: krótkometrażowy, dokumentalny oraz DocFilmMusic:
30 listopada 2018: dla filmów zrealizowanych przed 31 października 2018 roku.
31 stycznia 2019: dla filmów zrealizowanych po 31 października 2018 roku.

 

Konkurs polski:
30 listopada 2018: dla filmów zrealizowanych przed 31 października 2018 roku.
15 lutego 2019: dla filmów zrealizowanych po 31 października 2018 roku.

Filmy do selekcji zgłaszać należy w następujący sposób:
– wypełniając kartę zgłoszenia online dostępną na www.krakowfilmfestival.pl;
– przesyłając publiczny lub prywatny link do filmu, z hasłem lub bez, z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym (np. Vimeo, YouTube, itp.) lub wgrywając pliki MP4 lub MOV z filmem na serwer festiwalu. W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane.

Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge itp.) nie będą akceptowane.

 

Szczegóły techniczne dotyczące przesyłania plików oraz linku zawiera karta zgłoszenia online.

UWAGA: film do selekcji musi być dostarczony nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia.

 

O dopuszczeniu lub odrzuceniu filmu do programu zgłaszający zostaną poinformowani co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem festiwalu pocztą elektroniczną.

 

Lista filmów wybranych do konkursów i sekcji pozakonkursowych umieszczona zostanie na stronie www.krakowfilmfestival.pl tuż po ukończeniu selekcji.

 

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do programu festiwalu, zgłaszający zobowiązany jest do dostarczenia materiałów dotyczących filmu (m.in. zdjęć z filmu, zdjęcia i biografii reżysera, listy dialogowej w jęz. oryginalnym i angielskim, informacji technicznych, trailera) wg listy określonej w profilu filmu online.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro festiwalu:
KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY, ul. Basztowa 15/8a, 31-143 Kraków, Poland
tel./fax: +48 12 2946945, [email protected]

 

 

PROJEKCJE FESTIWALOWE
– Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do pokazów festiwalowych oraz zaakceptowaniu jej przez producenta, zgłaszający zobowiązuje się nie wycofać filmu z festiwalu.

– Podczas festiwalu może się odbyć nie więcej niż 5 pokazów jednego filmu. Wszelkie dodatkowe pokazy  poza programem festiwalu wymagają osobnej zgody producenta.

– Filmy zakwalifikowane do sekcji konkursowych zostają automatycznie umieszczone w cyfrowej wideotece i udostępniane uczestnikom KFF Market odbywającego się podczas festiwalu (wyjątkiem jest otrzymanie pisemnej odmowy od właściciela praw).

Do projekcji festiwalowych akceptowane są następujące nośniki:
  DCP (preferowane)
  pliki ProRes

– Organizatorzy digitalizują i konwertują do formatu DCP wszystkie filmy, które zostały przysłane w innych formatach. Pliki te zostaną trwale usunięte z serwerów organizatorów w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu festiwalu. Pliki DCP przygotowywane są wyłącznie dla potrzeb pokazów 59.KFF i nie będą wykorzystane w żadnym innym celu bez osobnej zgody właściciela praw.

Kopie konkursowe powinny dotrzeć do dnia 10 maja 2019 r. na adres: KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY, ul. Basztowa 15/8a, 31-143 Kraków, Poland, tel./fax +48 12 294 69 45, [email protected]

 

NAGRODY
Międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych
– Złoty Róg dla reżysera najlepszego filmu
– Srebrny Róg dla reżysera najlepszego średniometrażowego filmu dokumentalnego
– Srebrny Róg dla reżysera najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego
Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych
– Złoty Smok dla reżysera najlepszego filmu
– Srebrny Smok dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego
– Srebrny Smok dla reżysera najlepszego filmu animowanego
– Srebrny Smok dla reżysera najlepszego filmu fabularnego
Międzynarodowy konkurs DocFilmMusic
– Złoty Hejnał dla reżysera najlepszego filmu
Konkurs polski
– Złoty Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu
– Srebrny Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego
– Srebrny Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu animowanego
– Srebrny Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu fabularnego
Nagroda Publiczności przyznana w wyniku plebiscytu Publiczności najlepszemu filmowi festiwalu prezentowanemu w sekcjach konkursowych.
Nagroda Specjalna Smok Smoków za szczególne osiągnięcia w dziedzinie filmu dokumentalnego i animowanego przyznawana jest przez Radę Programową Krakowskiej Fundacji Filmowej.
Inne nagrody zatwierdzone przez organizatorów ufundowane przez stowarzyszenia, partnerów, instytucje.

PROMOCJA
– Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu, w oficjalnych drukach i materiałach prasowych.
– Organizatorzy w celach promocyjnych mogą udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym materiały o filmie (w tym zdjęcia), zwiastun filmu (trailer) lub fragmenty filmu przesłane przez producenta, na zasadach zawartych w karcie zgłoszenia online.
– Organizatorzy Festiwalu zakładają możliwość dystrybucji wybranych filmów nagrodzonych na warunkach ustalonych z właścicielami praw do filmów.

PRZESYŁKA, ZWROT KOPII FILMOWYCH I UBEZPIECZENIE
– Koszty transportu kopii pokazowych, jak również wszelkie opłaty przewozowe ponosi zgłaszający. Jest on odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Festiwal nie pokrywa opłat celnych poza terytorium Polski.
– Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów.
– Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma z określoną wartością nie większą niż 15 euro oraz z dopiskiem: „No commercial value. For cultural purposes only”.
– Kopie filmowe zwracane będą na koszt organizatora w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem.
– Filmy prezentowane podczas Festiwalu są ubezpieczone od zniszczenia, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej w okresie posiadania ich przez organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są organizatorom festiwalu bezpłatnie.
– O dopuszczeniu zgłoszonego filmu do udziału w projekcjach festiwalowych decyduje Dyrektor Festiwalu.
– Organizatorzy nie zakładają możliwości odwołania się od decyzji Dyrektora Festiwalu.
– Filmy zgłaszane do selekcji poprzednich edycji festiwalu nie będą brane pod uwagę.
– W przypadku filmów o wyjątkowych walorach artystycznych organizatorzy mogą odstąpić od wymogów regulaminowych.
Zgłoszenie filmu do udziału w Krakowskim Festiwalu Filmowym jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
– We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy reprezentowani przez Dyrektora Festiwalu.
– Regulamin Festiwalu jest zgodny z Regulaminem Międzynarodowym FIAPF.