My Daddy Maciek

Poland | 2005 | documentary | 50 min. Special screeninig

directed by

Małgorzata Szumowska

cinematography
Jacek Drosio, Marek Gajczak
script
Małgorzata Szumowska
music
Paweł Mykietyn, Andrzej Nowak
editing
Jacek Drosio
production
(SHOT Szumowski), (Telewizja Polska. Program 1)
Film screenings:
My Daddy Maciek