Filmy

W tym roku w programie znajdzie się ponad 190 filmów z całego świata, w tym ok. 100 premier światowych i polskich, a festiwal odbędzie się w kinach (od 29 maja do 5 czerwca) i w Internecie (od 3-12 czerwca)! Filmy zostaną zaprezentowane w ramach 4 konkursów: 3 konkursów międzynarodowych (dokumentalny, krótkometrażowy i DocFilmMusic), w konkursie polskim oraz w licznych cyklach pozakonkursowych i pokazach specjalnych.

Konkursy

104 filmy

Trzon festiwalu stanowią cztery równorzędne konkursy, międzynarodowe: dokumentalny, krótkometrażowy, DocFilmMusic oraz konkurs polski. Mozaika gatunków i tematów.