Filmy

W tym roku w programie znajdzie się ponad 190 filmów z całego świata, w tym ok. 100 premier światowych i polskich. Festiwal odbędzie się w kinach od 28 maja do 4 czerwca i na platformie KFF VOD od 2 do 18 czerwca. Filmy prezentujemy w 4 konkursach: 3 międzynarodowych i polskim, oraz w licznych cyklach pozakonkursowych i pokazach specjalnych.

Konkursy

? filmów

Trzon festiwalu stanowią cztery równorzędne konkursy, międzynarodowe: dokumentalny, krótkometrażowy, DocFilmMusic oraz konkurs polski.