Rejestracja w My KFF


Niniejszym informujemy Pana/-ią, że administratorem podanych przez Pana/-ią danych osobowych będzie Krakowska Fundacja Filmowa z siedzibą w Krakowie (31-143), ul. Basztowa 15/8 (dalej: Fundacja), organizator Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz operator KFF VOD. Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przetwarzane przez Krakowską Fundację Filmową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji usługi My KFF na stronie www.krakowfilmfestival.pl.

Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Krakowską Fundacją Filmową, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, prawne, itp.

Podane przez Pana/-ią dane osobowe będą przechowywane przez okres: do czasu rezygnacji z usługi My KFF.

Przysługuje Panu/-i prawo do żądania dostępu do Pana/-i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi My KFF. Nie jest Pan/-i zobowiązany/-a do podania danych osobowych. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację usługi My KFF.

Na podany powyżej adres email zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Do momentu jego użycia zalogowanie się nie będzie możliwe.