Zgłoszenia na akredytacje 57. Krakowskiego Festiwalu Filmowego ogłosimy w 2017 roku.

 

Zgłoszenia na akredytacje na 56. edycję Krakowskiego Festiwalu Filmowego przyjmujemy do 15 maja 2016 roku. Do 10 maja obowiązują ceny promocyjne.

 

Istnieje 5 rodzajów akredytacji:

1) Industry – Przeznaczona dla przedstawicieli branży filmowej. Uprawnia do udziału we wszystkich projekcjach i wydarzeniach festiwalowych (w tym otwarcie i zakończenie festiwalu oraz wręczenie nagrody Smok Smoków, pokazy filmów nagrodzonych) oraz w wydarzeniach w sekcji Industry Zone, w Krakowskich Targach Filmowych, w pitchingach Docs to Start i Docs to Go! w dniach 29 maja – 5 czerwca 2016 roku. – 250 zł;

 

2) Market – Przeznaczona dla profesjonalistów zainteresowanych tylko Krakowskimi Targami Filmowymi i wydarzeniami z sekcji Industry Zone. Akredytacja upoważnia posiadacza do wstępu na Krakowskie Targi Filmowe i wszystkie wydarzenia w sekcji Industry Zone w terminie 30 maja – 4 czerwca 2016. Akredytacja nie upoważnia do wstępu na seanse filmowe. – 100 zł;

 

3) Student – Przysługuje studentom szkół artystycznych i kierunków związanych z filmem (szkoły filmowe, akademie sztuk pięknych, filmoznawstwo, inne). Obowiązuje na pokazy filmów w terminie 29 maja – 5 czerwca 2016 (w tym pokazy filmów nagrodzonych) oraz na wybrane wydarzenia Industry Zone. Odbiór po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej. – 100 zł;

 

4) Media – Przeznaczona dla dziennikarzy aktywnych zawodowo, którzy będą relacjonować festiwal (organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania akredytacji medialnej osobie, która nie spełnia powyższych kryteriów). Uprawnia do udziału we wszystkich projekcjach i wydarzeniach festiwalowych (w tym otwarcie i zakończenie festiwalu oraz wręczenie nagrody Smok Smoków, pokazy filmów nagrodzonych) oraz w wydarzeniach w sekcji Industry Zone, w Krakowskich Targach Filmowych, w pitchingach Docs to Start i Docs to Go! w dniach 29 maja – 5 czerwca 2016 roku. – 150 zł.

 

5) Film Crew – Przeznaczona wyłącznie dla członków ekip filmów prezentowanych w programie festiwalu. Uprawnia do udziału we wszystkich projekcjach i wydarzeniach festiwalowych (w tym otwarcie i zakończenie festiwalu oraz wręczenie nagrody Smok Smoków, pokazy filmów nagrodzonych) oraz w wydarzeniach w sekcji Industry Zone, w Krakowskich Targach Filmowych, w pitchingach Docs to Start i Docs to Go! w dniach 29 maja – 5 czerwca 2016 roku. – 100 zł.

 

Ceny promocyjne (obowiązują do 10 maja br.):
Industry – 200 zł
Market – 60 zł
Student – 60 zł
Media – 100 zł

 

Prawidłowo wypełniony formularz akredytacyjny skutkuje przysłaniem na podany adres e-mailowy automatycznego potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia. Prosimy zwrócić uwagę czy takie potwierdzenie Państwo otrzymali.

 

Ewentualne pytania dotyczące akredytacji prosimy kierować do koordynatora pobytu gości: guest@kff.com.pl
Pytania dotyczące akredytacji MEDIA prosimy kierować do Olgi Lany: olga.lany@kff.com.pl