Oświadczenie Rady Programowej KFF, organizatora Krakowskiego Festiwalu Filmowego

31 maja 2019 r.

Oświadczenie Rady Programowej Krakowskiej Fundacji Filmowej, organizatora Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Rada Programowa Krakowskiej Fundacji Filmowej oświadcza, że film „Dobra zmiana” nie został przyjęty wyłącznie z powodów regulaminowych. Zgłoszony do konkursu film był  pokazywany już wcześniej na polskich festiwalach, co jednoznacznie sprzeczne jest z Regulaminem Krakowskiego Festiwalu Filmowego, wymagającym polskiej premiery.Tadeusz Lubelski – przewodniczący

Jerzy Armata

Marek Drążewski

Jadwiga Hućkova

Jerzy Kapuściński

Jerzy Kucia

Marcel Łoziński

Maria Malatyńska

Wojciech Marczewski

Anita Piotrowska