Apel europejskich filmowców o wsparcie Białorusi

Pokojowe demonstracje narodu białoruskiego w obronie wolnych, niesfałszowanych wyborów są krwawo tłumione przez władze. Giną ludzie, tysiące osób są aresztowane, poddane represjom i przetrzymywane bezprawnie w aresztach. Wśród nich są nasze koleżanki i koledzy filmowcy oraz dziennikarze, którzy opisują i dokumentują te dramatyczne wydarzenia.

My, europejscy filmowcy, domagamy się od władz białoruskich natychmiastowego wstrzymania przemocy, uszanowania prawdziwego wyboru narodu białoruskiego oraz niezwłocznego wypuszczenia na wolność wszystkich zatrzymanych.

Domagamy się spełnienia postulatów Białorusinów: wypuszczenia wszystkich więźniów politycznych, rezygnacji prezydenta Łukaszenki oraz zorganizowania wolnych i uczciwych wyborów.

Domagamy się od wszystkich europejskich władz i rządów podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań w celu nakłonienia władz Białorusi do podjęcia powyższych kroków i do wsparcia narodu białoruskiego, walczącego o swoje prawa.

W czterdziestą rocznicę powstania polskiego ruchu Solidarność, który zmienił oblicze Europy i uwolnił jej wschodnią część od totalitarnego reżimu, wzywamy Europę do solidarności z Białorusinami.

Organizacje filmowców, chcących wziąć udział w akcji prosimy o wysyłanie głosów poparcia mailem na adres [email protected]

Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello
Czech Film and Television Academy
DaKino Film Festival
DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum
Directors’ Guild of Poland
European Film Academy
European Producers Club
FERA I Federation of European Film Directors
goEast – Festival des mittel- und osteuropäischen Films
Haifa International Film Festival
Icelandic Film- & TV Academy
Krakow Film Festival
Polish Film Academy
Polish Screenwriters’ Guild
SCANORAMA European Film Forum
ScripTeast – Master Scriptwriters Training
Slovak Film and Television Academy
Sofia International Film Festival
Swiss Film Academy
The Polish Producers Alliance (KIPA)
Ukrainian Film Academy
Warsaw Film Festival