Apel 41 międzynarodowych festiwali filmowych i organizacji zawodowych

Dlaczego festiwale filmowe mają znaczenie? Apel 41 międzynarodowych festiwali filmowych i organizacji zawodowych do polityków

Branża filmowa bardzo ucierpiała podczas epidemii COVID-19. Przerwano zdjęcia na planach, zamrożono dystrybucję filmową, zamknięto kina. Międzynarodowe festiwale filmowe na całym świecie zostały również w konsekwencji mocno dotknięte aktualnym kryzysem.
Od marca, wszystkie wiosenne festiwale musiały odwołać swoje kolejne edycje lub przesunąć je na 2021 rok, podczas gdy szefowie wydarzeń odbywających się w kolejnych miesiącach zostali zmuszeni do improwizacji. Niepewność, opóźnienia i dodatkowe koszty spowodowane epidemią mają wpływ na powstanie wielu dodatkowych wyzwań dla festiwalowych „ekosystemów” i ich zrównoważonego rozwoju (…)

Krakowski Festiwal Filmowy jest jednym z sygnatariuszy.

Apel 41 międzynarodowych festiwali filmowych i organizacji zawodowych