W ósmym dniu

Francja2023animacja8'Międzynarodowy konkurs krótkometrażowy

Potrzeba było siedmiu dni, by stworzyć świat, ale wystarczył jeden, by wszystko zniszczyć. Autorzy animacji zapraszają widzów do pięknej, utkanej z włóczki krainy, gdzie morza pełne są kolorowych ryb, przestworza spokojnie dryfujących ptaków, a dżungle i sawanny - pełne zwierząt żyjących w symbiozie. Niestety niepostrzeżenie do tego idealnego świata wkrada się mrok i ciemność, stopniowo zagarniając coraz większe przestrzenie, pochłaniając faunę i florę. Apokaliptyczna wizja świata, w którym, odpowiedzialny za zniszczenie przyrody, człowiek nie może już nic zrobić, by odwrócić los planety.

reżyseria
Gość Q&A, portret reżysera
Agathe Sénéchal

Ukończyła szkołę Pôle 3D w Roubaix. Wraz z Alicią Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin i Théo Duhautois współreżyserowała film "W ósmym dniu".

Gość Q&A, portret reżysera
Alicia Massez

Ukończyła szkołę Pôle 3D w Roubaix. Wraz z Agathe Sénéchal, Elise Debruyne, Flavie Carin i Théo Duhautois współreżyserowała film "W ósmym dniu".

Gość Q&A, portret reżysera
Elise Debruyne

Ukończyła szkołę Pôle 3D w Roubaix. Wraz z Alicią Massez, Agathe Sénéchal, Flavie Carin i Théo Duhautois współreżyserowała film "W ósmym dniu".

Gość Q&A, portret reżysera
Flavie Carin

Ukończyła szkołę Pôle 3D w Roubaix. Wraz z Alicią Massez, Elise Debruyne, Agathe Sénéchal i Théo Duhautois współreżyserowała film "W ósmym dniu".

Gość Q&A, portret reżysera
Théo Duhautois

Ukończył szkołę Pôle 3D w Roubaix. Wraz z Alicią Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin i Agathe Sénéchal współreżyserował film "W ósmym dniu".

zdjęcia
Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne
scenariusz
Agathe Sénéchal, Alicia Massez, Elise Debruyne, Flavie Carin, Théo Duhautois
animacja
Flavie Carin
muzyka
Thomas Peyrounette
dźwięk
Elise Debruyne
montaż
Agathe Sénéchal
produkcja
Carlos De Carvalho (Pôle 3D)
Fotos
Kadr z filmu W ósmym dniu
Zwiastun