Wydarzenie

Gala Industry

piątek, 5 czerwca 21:00 / Sala online 6


Zaloguj się do MyKFF
Regulamin sprzedaży biletów i karnetów


Ogłoszenie pierwszych zwycięzców festiwalu oraz KFF Industry i Doc Lab Poland. W pierwszej części Gali ogłoszone zostaną festiwalowe nagrody specjalne, pozaregulaminowe oraz wyróżnienia. W ramach konkursu polskiego poznamy laureatów Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich za montaż, Nagrody im. Macieja Szumowskiego za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne, Nagrody dla najlepszego producenta polskich filmów krótkometrażowych i dokumentalnych ufundowanej przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych oraz Nagrody pod patronatem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za najlepsze zdjęcia ufundowanej przez Coloroffon Film i Naima Film. Ogłoszony zostanie zwycięzca nagrody dla Najlepszego Filmu Europejskiego w konkursie krótkometrażowym oraz rekomendacja KFF dla filmu dokumentalnego. Poznamy laureatów nagrody przyznawanej przez FICC czyli Międzynarodową Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych, laureatów Nagrody Jury Międzynarodowej Krytyki Filmowej (FIPRESCI), a także zdobywcę Nagrody Studentów Krakowa. W drugiej części Gali ogłoszone zostaną nagrody KFF Industry i Doc Lab Poland. Poznamy laureatów nagród dla najlepszych projektów prezentowanych na Animated in Poland oraz nagród przyznanych w ramach programu Doc Lab Poland dla projektów dokumentalnych w początkowej fazie rozwoju (Docs to Start!) oraz filmów na etapie postprodukcji (Docs to Go!).

Link do wydarzenia online

piątek, 5 czerwca 21:00 - 21:45 / Sala online 6