Wydarzenie online

Gala Industry

piątek, 4 czerwca 20:00 / Online 6


Zaloguj się do MyKFF
Regulamin sprzedaży biletów i karnetów
Bilet elektroniczny PLN


Ogłoszenie nagród pozaregulaminowych 61. KFF oraz nagród branżowych Animated in Poland oraz Doc Lab Poland przyznanych podczas KFF Industry.

Link do wydarzenia online

piątek, 4 czerwca 20:00 - 21:00 / Online 6