JURY KONKURSU MIĘDZYNARODOWEGO:

 

Jerzy Toeplitz (Polska) – przewodniczący

Hilmar Hoffman (NRF)

Anatol Kałoszyn (ZSRR)

Richard Leacock (USA)

Jacques Ledoux (Belgia)

Bolesław Michałek (Polska)

Bruno Šefranka (CSRS)

Basil Wright (Wielka Brytania)

Dušan Vukotić (Jugosławia)

 

JURY KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO:

 

prof. Bolesław Lewicki – przewodniczący

Jerzy Broszkiewicz

Jerzy Giżycki

Jerzy Hoffman

Andrzej Pawłowski

Jerzy Popiel- Popiołek

Zygmunt Szymański