JURY KONKURSU MIĘDZYNARODOWEGO:

 

Jerzy Bossak (Polska) – przewodniczący

Edgar Anstey (Wielka Brytania)

Todor Dinov (Bułgaria)

Mircea Dragan (Rumunia)

Rostislaw Jureniew (ZSRR)

Kashiko Kawakita (Japonia)

Roger Leenhardt (Francja)

Erwin Leiser (Szwecja)

Jan Rybkowski (Polska)

Vaclav Taborsky (CSRS)

Jean de Vaal (Holandia)

 

 

JURY KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO:

Stanisław Wohl – przewodniczący

Jerzy Giżycki

Andrzej Pawłowski

Barbara Seidler

Zygmunt Szymański

Kazimierz Urbański

Władysław Zaczyński