JURY KONKURSU MIĘDZYNARODOWEGO:

 

Jerzy Kawalerowicz (Polska) – przewodniczący

Dragoslav Adamović (Jugosławia)

Jerzy Krasowski (Polska)

Leonid Machnacz (ZSRR)

David Neves (Brazylia)

Ernest R. Rose (USA)

Raoul Servais (Belgia)

Kurt Tetzlaff (NRD)

William Weintraub (Kanada)

 

JURY KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO:

 

Stanisław Kuszewski – przewodniczący

Mieczysław Czuma

Jacek Fuksiewicz

Małgorzata Karbowiak

Bohdan Poręba

Tadeusz Robak

Wojciech Wierzewski