JURY KONKURSU MIĘDZYNARODOWEGO:

 

Czesław Petelski (Polska) – przewodniczący

Kazimierz Karabasz (Polska)

Ferenc Kosa (Węgry)

Jimmy Murakami (Irlandia)

Roman Karmen (ZSRR)

Konstantin Obreszkow (Bułgaria)

Wolfgang Richter (RFN)

Kazuo Yamada (Japonia)

 

JURY KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO:

 

Stanisław Różewicz – przewodniczący

Krzysztof Kieślowski

Michał Misiorny

Benedykt Nosal

Tadeusz Robak

Jerzy Skarżyński

Czesław Stasiewicz

Mariusz Walter

Mieczysław Waśkowski