JURY KONKURSU MIĘDZYNARODOWEGO:

 

Jerzy Hoffman (Polska) – przewodniczący

Jean – Pierre Brossard (Szwajcaria)

Georges Dufaux (Kanada)

Winfried Junge (NRD)

Blagoja Kunovski (Jugosławia)

Alim Serif Onaran (Turcja)

Jerzy Peltz (Polska)

Cong Shuowen (Chiny)

Właden Troszkin (ZSRR)

 

JURY KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO:

 

Henryk Kluba- przewodniczący

Bronisław Chromy

Bogumił Drozdowski

Piotr Dumała

Bogdan Dziworski

Waldemar Piątek

Elżbieta Staniak- Rek

Jerzy Trunkwalter

Mieczysław Waśkowski