JURY KONKURSU MIĘDZYNARODOWEGO:

 

Janusz Majewski (Polska) – przewodniczący

Victor Antonescu (Rumunia)

Marina Babak (ZSRR)

Lilo Carius (RFN)

Clyde Jeavons (Wielka Brytania)

Andrzej Kołodyński (Polska)

Antonie Lopez (Francja)

Kuniko Theilert-Chikamori (Japonia)

Andreas Voigt (NRD)

 

JURY KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO:

 

Krzysztof Teodor Toeplitz- przewodniczący

Bogumił Drozdowski

Grzegorz Dubowski

Zdzisław Kudła

Henryk Kuźniak

Andrzej Pągowski

Zbigniew Regułki

Elżbieta Staniak- Rek

Paweł Woldan