JURY MIĘDZYNARODOWE:

Wojciech Marczewski (Polska) – przewodniczący
Igor Blazevic (Czechy)
Peter Mostovoy (Izrael)
Jayne Pilling (Wielka Brytania)
Bolesław Sulik (Polska)

JURY OGÓLNOPOLSKIE:

Robert Gliński – przewodniczący
Iga Cembrzyńska
Cezary Harasimowicz
Stanisław Manturzewski