JURY MIĘDZYNARODOWE

Andrea Arnold – przewodnicząca
Ludmila Cvikova
Priit Parn
Sławomir Grünberg
Andrzej Kołodyński

JURY OGÓLNOPOLSKIE

Witold Stok – przewodniczący
Hanna Polak
Krzysztof Talczewski
Piotr Szczepański
Leszek Gałysz