>

Smok Smoków


Nagroda Smok Smoków jest przyznawana od roku 1998 przez Radę Programową Krakowskiej Fundacji Filmowej twórcom filmów dokumentalnych i animowanych, których twórczość miała znaczący wpływ na rozwój światowego kina w tych dziedzinach.

Dotychczasowi laureaci

2013

Paul Driessen

ur. 1940

Holenderski twórca filmów animowanych. Nominowany do Oscara za film 'Trzy braki' (1998). Najważniejsze filmy: 'Na lądzie, w wodzie i powietrzu' (1980), 'Łaciata krowa' (1984), 'Tip top' (1984), 'Koniec świata w czterech porach roku' (1995), 'The Boy Who Saw The Iceberg' (2000).

Smok Smoków autorstwa Bronisława Chromego
fot. Tomasz Korczyński
Smok Smoków autorstwa Macieja Jurkowskiego Lukas
fot. Agnieszka Fiejka