Nagroda Smok Smoków jest przyznawana od roku 1998 przez Radę Programową Krakowskiej Fundacji Filmowej twórcom filmów dokumentalnych i animowanych, których twórczość miała znaczący wpływ na rozwój światowego kina w tych dziedzinach. W 2024 roku nagroda Smok Smoków, zostanie przyznana po raz 28.

Dotychczasowi laureaci

2020

Péter Forgács

1950

Péter Forgács (ur. 1950) jest węgierskim artystą medialnym i niezależnym twórcą filmowym. Najbardziej znany z serii nagradzanych filmów „Prywatne Węgry” opartych na amatorskich filmach z lat 30. i 60. XX wieku, dokumentujących życie codzienne, które wkrótce zostanie zniszczone przez wojenną traumę.