Gazeta Festiwalowa 4|4

 

Gazeta Festiwalowa 3|4

Gazeta Festiwalowa 2|4

Gazeta Festiwalowa 1|4

Redakcja gazety:

REDAKTOR NACZELNA: Anna E. Dziedzic

REDAKCJA: Matylda Badera, Anna Gierman, Paulina Małota, Angelika Ogrocka, Magdalena Skórska, Sylwia Turczak, Monika Zaliwska 
KOREKTA W JĘZYKU ANGIELSKIM: Katarzyna Wiktoria Klag