CEDOC Market


31.05, 10:00 -19:00 – KPT – Krakowski Park Technologiczny

dostęp z akredytacjami: Industry, Industry Pro

CEDOC MARKET (Central European Documentary Co-Production Market) organizowany przez DOC LAB POLAND, we współpracy z KFF INDUSTRY, podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego, to jedyne w Polsce spotkanie koprodukcyjne dla producentów dokumentalnych z całego świata, którzy poszukują partnerów polskich i zagranicznych. Market skupia się przede wszystkim na budowaniu kreatywnej współpracy między wschodnią a zachodnią, ale też północną i południową Europą.

Formuła: Spotkania one-on-one oraz round tables między producentami zaproszonymi na market oraz spotkania one-on-one z międzynarodową branżą dokumentalną: producentami, agentami sprzedaży, nadawcami telewizyjnymi, funduszami, a także przedstawicielami wiodących europejskich programów szkoleniowych i pitchingów.