KFF dla klimatu

Krakowski Festiwal Filmowy jest członkiem grupy „Festiwale dla klimatu” – wspólnej inicjatywy kilkunastu organizatorów krakowskich festiwali, której celem jest wsparcie i wypracowanie trwałych proklimatycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania podczas realizacji wydarzeń kulturalnych. Wspólnie chcemy dążyć do systemowych zmian w funkcjonowaniu podmiotów organizujących kulturalne przedsięwzięcia. „Festiwale dla klimatu” to jeden z pierwszych kroków w kierunku zrównoważonej kultury.

Organizatorzy krakowskich festiwali uznali potrzebę kolektywnego działania przez:

  • zrównoważony rozwój – w tym wspólną odpowiedzialność krakowskich festiwali na zmiany klimatu,
  • społeczną integrację i włączenie społeczne w kontekście obecnego i przyszłych kryzysów migracyjnych,
  • równość i prawa – w kontekście praw mniejszości, wzmacniania roli kobiet w życiu publicznym, polityki równościowej i antydyskryminacyjnej miasta.

Festiwale dla klimatu” – zbiór dobrych proekologicznych praktyk.