Nagrody

Nagrody regulaminowe

Złoty Róg, fot. A. Fiejka
Międzynarodowy Konkurs Dokumentalny

Złoty Róg dla reżysera najlepszego filmu (30 000 zł)

2 Srebrne Rogi dla reżysera najlepszego średniometrażowego filmu dokumentalnego (15 000 zł) i dla reżysera najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego (15 000 zł)

Nagroda Jury Międzynarodowej Krytyki Filmowej (FIPRESCI)

Srebrny Smok, fot. A. Fiejka
MIĘDZYNARODOWY KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWY

Złoty Smok dla reżysera najlepszego filmu (30 000 zł)

3 Srebrne Smoki dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego (15 000 zł), dla reżysera najlepszegofilmu animowanego (15 000 zł), dla reżysera najlepszego filmu fabularnego (15 000 zł)

Nagroda Jury Międzynarodowej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych (FICC)

Nagrody przyznane w tym konkursie skracają ścieżkę ubiegania się o nominację do Oscara, a nagroda dla najlepszego filmu europejskiego daje możliwość ubiegania się o nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej.

Złoty Hejnał, fot. A. Fiejka
MIĘDZYNARODOWY KONKURS DOCFILMMUSIC

Złoty Hejnał dla reżysera najlepszego filmu (20 000 zł)

Złoty Lajkonik, fot. A. Fiejka
KONKURS POLSKI

Złoty Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu (20 000 zł)

3 Srebrne Lajkoniki dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego (10 000 zł), dla reżysera najlepszego filmu animowanego (10 000 zł), dla reżysera najlepszego krótkometrażowego filmu fabularnego (10 000 zł).

Nagrody pozaregulaminowe

  • Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich za montaż (3000 zł)
  • Nagroda im. Macieja Szumowskiego za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne ufundowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (10 000 zł)
  • Nagroda dla najlepszego producenta polskich filmów krótkometrażowych i dokumentalnych ufundowana przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych (10 000 zł)
  • Nagroda pod patronatem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za najlepsze zdjęcia ufundowana przez Coloroffon Film i Naima Film
  • Nagroda Publiczności dla najlepszego filmu konkursowego ufundowana przez Magazyn Filmowy SFP (10 000 zł)
  • Nagroda Studentów Miasta Krakowa dla najlepszego filmu konkursowego

Twórcą charakterystycznych statuetek był od początku festiwalu Bronisław Chromy.
Od 2018 roku wszystkie nagrody wykonuje Maciej Jurkowski.