Nagrody

Nagrody regulaminowe

Złoty Róg, fot. A. Fiejka
MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMÓW DOKUMENTALNYCH


Złoty Róg dla reżysera najlepszego filmu (30 000 zł)

2 Srebrne Rogi dla reżysera filmu o wysokich walorach artystycznych (15 000 zł), dla reżysera filmu o tematyce społecznej (15 000 zł)

Nagroda Jury Międzynarodowej Krytyki Filmowej (FIPRESCI)

Srebrny Smok, fot. A. Fiejka
MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH

Złoty Smok dla reżysera najlepszego filmu (30 000 zł)

3 Srebrne Smoki dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego (15 000 zł), dla reżysera najlepszego filmu animowanego (15 000 zł), dla reżysera najlepszego filmu fabularnego (15 000 zł)

Nagrody przyznane w tym konkursie skracają ścieżkę ubiegania się o nominację do Oscara, a nagroda dla najlepszego filmu europejskiego daje możliwość ubiegania się o nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej.

Złoty Lajkonik, fot. A. Fiejka
KONKURS POLSKI

Złoty Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu (30 000 zł)

4 Srebrne Lajkoniki dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego powyżej 30 minut (15 000 zł), dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego poniżej 30 minut (15 000 zł), dla reżysera najlepszego filmu animowanego (15 000 zł), dla reżysera najlepszego filmu fabularnego (15 000 zł).

Nagrody pozaregulaminowe

  • Nagroda Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich za montaż
  • Nagroda dla najlepszego producenta polskich filmów krótkometrażowych i dokumentalnych ufundowana przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych
  • Nagroda pod patronatem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za najlepsze zdjęcia
  • Nagroda Publiczności przyznana w wyniku plebiscytu Publiczności najlepszemu filmowi festiwalu prezentowanemu w sekcjach konkursowych, ufundowana przez Magazyn Filmowy SFP
  • Nagroda im. Macieja Szumowskiego za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne ufundowana przez MEDICINE (10 000 zł)
  • Nagroda Studentów Miasta Krakowa dla najlepszego filmu konkursowego

Twórcą charakterystycznych statuetek był od początku festiwalu Bronisław Chromy.
Od 2018 roku wszystkie nagrody wykonuje Maciej Jurkowski-Lukas.