Nagrody

Każdego roku w trakcie festiwalu przyznawane są nagrody w czterech równorzędnych konkursach, a laureaci otrzymują charakterystyczne, związane z Krakowem statuetki, którymi są:

 

w konkursie dokumentalnym:

Złoty Róg dla reżysera najlepszego filmu (30 000 zł),

2 Srebrne Rogi dla reżysera najlepszego średniometrażowego filmu dokumentalnego (15 000 zł) i dla reżysera najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego (15 000 zł);

 

Nagroda Jury Międzynarodowej Krytyki Filmowej (FIPRESCI)

 

Złoty Róg, fot. A. Fiejka

 

w konkursie krótkometrażowym:

Złoty Smok dla reżysera najlepszego filmu (30 000 zł),

3 Srebrne Smoki dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego (15 000 zł), dla reżysera najlepszego filmu animowanego (15 000 zł), dla reżysera najlepszego filmu fabularnego (15 000 zł);

 

Nagroda Jury dla najlepszego filmu europejskiego (nominacja do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii filmu krótkometrażowego)

Nagroda Jury Międzynarodowej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych (FICC)

 

 

Srebrny Smok, fot. A. Fiejka

 

w konkursie muzycznych dokumentów DocFilmMusic:

Złoty Hejnał dla reżysera najlepszego filmu (20 000 zł)

 

Złoty Hejnał, fot. A. Fiejka

 

w konkursie polskim:

Złoty Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu (20 000 zł),

3 Srebrne Lajkoniki dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego (10 000 zł), dla reżysera najlepszego filmu animowanego (10 000 zł), dla reżysera najlepszego krótkometrażowego filmu fabularnego (10 000 zł).

 

Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich za montaż (3000 zł)

Nagroda im. Macieja Szumowskiego za szczególną wrażliwość na sprawy społeczne ufundowana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (10 000 zł)

Nagroda dla najlepszego producenta polskich filmów krótkometrażowych i dokumentalnych ufundowana przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych (10 000 zł)

Nagroda pod patronatem Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za najlepsze zdjęcia ufundowana przez Coloroffon Film

Nagroda Publiczności dla najlepszego filmu konkursowego ufundowana przez Magazyn Filmowy SFP (10 000 zł)

Nagroda Studentów Miasta Krakowa dla najlepszego filmu konkursowego

 

Złoty Lajkonik, fot. A. Fiejka

 

 

Twórcą charakterystycznych statuetek był od początku festiwalu Bronisław Chromy. Od 2018 roku wszystkie nagrody wykonuje Maciej Jurkowski.