Organizatorzy

Producent Krakowskiego Festiwalu Filmowego

 

Krakowska Fundacja Filmowa

ul. Pychowicka 7
30-364 Kraków
NIP: 6762250313

Adres do korespondencji: 

ul. Basztowa 15/8a
31-143 Kraków
tel./ fax: +48 12 294 69 45
e-mail: info@kff.com.pl


Organizatorem Krakowskiego Festiwalu Filmowego jest Krakowska Fundacja Filmowa.

 

Krakowska Fundacja Filmowa została powołana w 2003 roku z inicjatywy Krzysztofa Gierata przez Instytucję Apollo Film w celu organizowania Krakowskich Festiwali Filmowych oraz innych imprez związanych z kinem. Głównym obszarem działalności fundacji poza organizacją Festiwalu jest m.in.: promocja polskich filmów w kraju i za granicą; wspieranie twórczości audiowizualnej o wysokich walorach artystycznych, czuwanie nad rozwojem zawodowym i artystycznym polskich filmowców, organizowanie specjalnych projekcji i pokazów, warsztatów, konwersatoriów, dyskusji oraz innych wydarzeń które stwarzają okazję do spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji na temat współczesnej kultury filmowej.

 

Kompleksową promocją polskich filmów za granicą zajmuje się Krakowska Fundacja Filmowa oraz trzy projekty realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej: Polish Docs, Polish Shorts i Polish Animations. Obszar działalności Fundacji w tym zakresie obejmuje m.in. organizację przeglądów polskiej kinematografii czy koordynację stoisk na najważniejszych festiwalach i targach, przygotowanie i wydawanie płyt promocyjnych zawierających kompilację polskich produkcji, przygotowanie i koordynację delegacji polskich twórców i producentów na zagranicznych festiwalach.

 

W 2016 roku promocja filmów rozszerzona zostaje o sprzedaż pod szyldem KFF Sales & Promotion, co wydaje się naturalnym rozwinięciem dotychczasowych działań Fundacji.

 

Więcej informacji na stronie Fundacji: www.kff.com.pl

 

Jesteśmy na facebooku | twitterze | instagramie | youtubie | issuu