KFF VR #2 

31.05, 14.30 – 16.30 PAŁAC POTOCKICH – PP 1

wstęp z akredytacjami: Industry, Industry Pro, Industry Light, Student, Media

KFF VR # 2 to drugie spotkanie producentów i twórców z obszaru mediów immersyjnych zorganizowane przez członków Sekcji Nowe Narracje KIPA. Podczas paneli skupią się na omówieniu kwestii finansowania projektów VR w Polsce, możliwościach dystrybucji na lokalnych i globalnych rynkach oraz strategiach dotarcia do publiczności z innowacyjnymi projektami artystycznymi.

14:30 – 15:30 Możliwości finansowania projektów VR w Polsce.

Reprezentanci kluczowych instytucji finansujących projekty VR w Polsce przedstawią możliwości koprodukcji. 

Paneliści: Marta Modzelewska (Creative Europe) Marta Obłuska (CRPK) Joanna Szczerbińska (National Film Archive – Audiovisual Institute)

moderatorka:  Marta Szarzyńska (Kinhouse Studio)

15:30 – 15:50  EVOLVER : case study dystrybucyjnego sukcesu projektu VR w Polsce przedstawi Joanna Drzazga (Sto Lampartów) i Marcin Marczyk w rozmowie z Martą Szarzyńska (Kinhouse Studio). 

Fascynujący projekt grupy Marshmallow Laser Feast był prezentowany w ramach BMW Art Club realizowanego przez BMW. Przez 2 miesiące 2023 w Warszawie, ponad 8 tysięcy osób założyło okulary VR żeby doświadczyć Evolver. Porozmawiamy o kulisach powstania tej wystawy. 

15:50 – 16:30  Jak dotrzeć do odbiorców? 

Tom C. Hall (Infinite Frame Media) i Sönke Kirchhof (INVR.space GmbH), nagradzani produceni projektów VR porozmawiają o tym, w jaki sposób pozyskać publiczność dla artystycznych prac immersyjnych w przestrzeni zdominowanej przez technologię, gry i rozrywkę.

Partner: