Regulamin 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

REGULAMIN
64. KRAKOWSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO

Festiwal odbędzie się w formie hybrydowej dniach 26 maja – 2 czerwca 2024 roku w kinach oraz 31 maja – 16 czerwca 2024 roku online w formule VOD na platformie www.krakowfilmfestival.pl. Celem Festiwalu jest przegląd i promocja filmów dokumentalnych oraz krótkometrażowej animacji i fabuły. Festiwal prezentuje filmy w konkursach oraz w cyklach pozakonkursowych.WYMAGANIA

1. SEKCJA KONKURSOWA

 • W konkursach mogą brać udział:
  • filmy zagraniczne zrealizowane w 2023 i 2024 roku, które nie były publicznie prezentowane przed 5 czerwca 2023 roku,
  • filmy polskie zrealizowane w 2023 i 2024 roku.

Producenci polscy zgłaszają filmy wyłącznie do konkursu polskiego. Ze zgłoszonych filmów komisja selekcyjna wybiera tytuły, które będą uczestniczyły w konkursach międzynarodowych (muszą spełniać warunki obowiązujące w poszczególnych konkursach).

 • Konkursy:
  • Międzynarodowy konkurs filmów dokumentalnych: filmy dokumentalne, których czas trwania jest dłuższy niż 50 minut,
  • Międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych: filmy dokumentalne, animowane oraz fabularne o czasie trwania do 30 minut,
  • Międzynarodowy konkurs DocFilmMusic: muzyczne filmy dokumentalne, których czas trwania jest dłuższy niż 50 minut,
  • Konkurs polski: wyłącznie filmy polskie*, o czasie trwania:
   • filmy dokumentalne – bez ograniczeń,
   • filmy animowane i fabularne – do 30 minut.

* film polski zgodnie z definicją określoną w Ustawie o kinematografii art. 4, pkt 2.

2. SEKCJA POZAKONKURSOWA

Spośród filmów zgłoszonych do selekcji, organizatorzy mogą wybrać filmy do cykli pozakonkursowych.

3. WYMÓG PREMIERY

 • W konkursach międzynarodowych wymagana jest premiera polska, a preferowana premiera światowa.
 • W konkursie polskim wymagana jest premiera polska.
 • Do konkursów kwalifikowane są filmy, które nie były prezentowane na żadnym festiwalu lub przeglądzie filmowym w Polsce, nie miały dystrybucji kinowej, DVD oraz nie były prezentowane w Internecie (VOD/online), a także nie miały emisji telewizyjnej na terenie Polski.
 • W sekcjach pozakonkursowych preferowana jest premiera polska.

4. WERSJE JĘZYKOWE

Kopie przeglądowe oraz pokazowe muszą posiadać napisy w języku angielskim (nie dotyczy filmów, których językiem oryginalnym jest język angielski).

SELEKCJA

1. OPŁATY ZA ZGŁOSZENIE FILMÓW

 • Festiwal pobiera następujące opłaty za zgłoszenie:
  • filmy do 30 minut: 15 EUR,
  • filmy powyżej 30 minut: 30 EUR.

UWAGA: opłata za zgłoszenie musi zostać uregulowana nie później niż 7 dni od daty rejestracji filmu online. W przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.

 • Opłata za zgłoszenie nie dotyczy filmów polskich. Ponadto z opłat selekcyjnych mogą zostać zwolnione filmy wyprodukowane w następujących krajach (nie dotyczy filmów, których koproducentami są kraje nie znajdujące się na poniższej liście):
  Afganistan, Bangladesz, Benin, Burkina Faso, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Gambia, Gwinea Bissau, Haiti, Indie, Iran, Irak, Jemen, Kambodża, Kamerun, Kenia, Komory, Kuba, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretania, Mikronezja, Mozambik, Nepal, Niger, Papua Nowa Gwinea, Południowy Sudan, Republika Burundi, Republika Kiribati, Republika Środkowoafrykańska, Republika Vanuatu, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Syria, Tadżykistan, Tanzania, Togo, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Wyspy Salomona, Zambia, Zimbabwe.

 • W 2024 roku, aż do odwołania, Festiwal zastrzega sobie prawo do nie wybierania filmów z Federacji Rosyjskiej.

2. TERMINY ZGŁASZANIA FILMÓW DO SELEKCJI:

 • Konkursy międzynarodowe:
  • 30 listopada 2023: dla filmów zrealizowanych przed 31 października 2023,
  • 31 stycznia 2024: dla filmów zrealizowanych po 31 października 2023.
 • Konkurs polski:
  • 30 listopada 2023: dla filmów zrealizowanych przed 31 października 2023,
  • 15 lutego 2024: dla filmów zrealizowanych po 31 października 2023.

3. ZGŁOSZENIE FILMU

 • Filmy do selekcji zgłaszać należy w następujący sposób:
  • wypełniając formularz zgłoszenia online dostępny na www.krakowfilmfestival.pl,
  • przesyłając niepubliczny link do filmu, z hasłem lub bez, z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym (np. Vimeo, YouTube, itp.) lub wgrywając plik MP4 lub MOV na serwer festiwalu. W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane.
 • Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge itp.) nie będą akceptowane.
 • Szczegóły techniczne dotyczące przesyłania pliku oraz linku zawiera formularz zgłoszenia online.

  UWAGA: film do selekcji musi być dostarczony nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia.

4. WYNIKI SELEKCJI

 • O dopuszczeniu lub odrzuceniu filmu do programu zgłaszający zostaną poinformowani drogą mailową co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem festiwalu.
 • Lista filmów wybranych do konkursów i cykli pozakonkursowych umieszczona zostanie na stronie www.krakowfilmfestival.pl tuż po zakończeniu selekcji.
 • Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do programu festiwalu, zgłaszający zobowiązany jest do dostarczenia materiałów dotyczących filmu, m.in. zdjęć z filmu, zdjęcia i biografii reżysera, listy dialogowej w jęz. oryginalnym i angielskim, informacji technicznych oraz trailera i kopii pokazowej.
 • Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro festiwalu:
  KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY, ul. Basztowa 15/8a, 31-143 Kraków, tel.: +48 12 2946945, [email protected].


POKAZY FESTIWALOWE

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do pokazów festiwalowych oraz zaakceptowaniu jej przez właściciela praw, zgłaszający zobowiązuje się nie wycofać filmu z festiwalu, jak również dostarczyć materiały wymienione w panelu filmu (formularz online).
Oprócz pokazów kinowych odbywać się będą również pokazy online.

1. POKAZY W KINACH

 • Pokazy kinowe odbędą się w dniach 26 maja – 2 czerwca 2023.
 • Podczas festiwalu może odbyć się nie więcej niż 5 pokazów kinowych jednego filmu. Wszelkie dodatkowe pokazy kinowe poza programem festiwalu wymagają osobnej zgody właściciela praw.

2. POKAZY ONLINE

 • Oprócz pokazów kinowych, w dniach 31 maja 16 czerwca 2024 na platformie www.krakowfilmfestival.pl odbędą się również pokazy online.
 • Filmy prezentowane online będą dostępne w formule VOD wyłącznie na terytorium Polski.
 • Warunki pokazów online zostaną ustalone bezpośrednio z właścicielami praw do filmów, które będą prezentowane online.
 • Organizatorzy zapewnią najwyższy poziom zabezpieczeń filmów prezentowanych online (m.in. znak wodny, technologia multi-DRM).

3. KFF VIDEO LIBRARY ONLINE

Filmy zakwalifikowane do programu festiwalu zostaną automatycznie umieszczone w KFF Video Library online i udostępnione akredytowanym uczestnikom odbywającego się podczas festiwalu KFF Industry. Wyjątkiem jest otrzymanie pisemnej odmowy od właściciela praw do filmu.

4. KOPIE POKAZOWE

 • Festiwal akceptuje kopie projekcyjne wyłącznie w formacie DCP.
 • Kopie pokazowe powinny zostać wgrane (preferowane) na serwer festiwalu lub wysłane do 30 kwietnia 2024 r. na adres:
  KRAKOWSKI FESTIWAL FILMOWY, ul. Basztowa 15/8a, 31-143 Kraków, tel.: +48 12 294 69 45, [email protected].


NAGRODY

1. MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMÓW DOKUMENTALNYCH

 • Złoty Róg dla reżysera najlepszego filmu
 • Srebrny Róg dla reżysera filmu o wysokich walorach artystycznych
 • Srebrny Róg dla reżysera filmu o tematyce społecznej

2. MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH

 • Złoty Smok dla reżysera najlepszego filmu
 • Srebrny Smok dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego
 • Srebrny Smok dla reżysera najlepszego filmu animowanego
 • Srebrny Smok dla reżysera najlepszego filmu fabularnego

3. MIĘDZYNARODOWY KONKURS DocFilmMusic

 • Złoty Hejnał dla reżysera najlepszego filmu

4. KONKURS POLSKI

 • Złoty Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego powyżej 30 minut
 • Złoty Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu dokumentalnego poniżej 30 minut
 • Złoty Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu animowanego
 • Złoty Lajkonik dla reżysera najlepszego filmu fabularnego

5. INNE NAGRODY

 • Nagroda Publiczności przyznana w wyniku plebiscytu Publiczności najlepszemu filmowi festiwalu prezentowanemu w wybranych sekcjach.
 • Nagroda Specjalna Smok Smoków za szczególne osiągnięcia w dziedzinie filmu dokumentalnego i animowanego przyznawana jest przez Radę Programową Krakowskiej Fundacji Filmowej.
 • Inne nagrody zatwierdzone przez organizatorów ufundowane przez stowarzyszenia, partnerów, instytucje.


PROMOCJA

 • Zgłaszający wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu, w mediach społecznościowych, w oficjalnych drukach i materiałach prasowych oraz innych kanałach promocyjnych festiwalu.
 • Organizatorzy w celach promocyjnych mogą udostępnić mediom, stacjom telewizyjnym oraz partnerskim portalom internetowym materiały do filmu, w tym zdjęcia, zwiastun (trailer) lub fragmenty filmu przesłane przez właściciela praw do filmu na warunkach określonych w panelu filmu (formularz online).
 • Organizatorzy Festiwalu zakładają możliwość dystrybucji wybranych filmów na warunkach ustalonych z właścicielami praw do filmów.

DOSTARCZENIE KOPII FILMOWYCH I UBEZPIECZENIE

1. DOSTARCZENIE KOPII

 • Koszty transportu kopii pokazowych, jak również wszelkie opłaty przewozowe ponosi zgłaszający.
 • Koszty związane z transferem kopii na serwer festiwalu ponosi zgłaszający.
 • Zgłaszający jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne poza terytorium Polski. Festiwal nie pokrywa opłat celnych poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów.
 • Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma z określoną wartością nie większą niż 15 Euro oraz z dopiskiem: „No commercial value. For cultural purposes only”.

2. ZWROT

 • Kopie filmowe na nośnikach zewnętrznych zwracane będą na koszt organizatora w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia Festiwalu na adres podany przez zgłaszającego. O ewentualnych zmianach adresu zwrotnego Festiwal powinien być powiadomiony nie później niż tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia.
 • Kopie projekcyjne wgrane na serwer festiwalu zostaną usunięte po upływie dwóch tygodni od jego zakończenia.

3. UBEZPIECZENIE I ZABEZPIECZENIE KOPII

 • Podczas festiwalu kopie filmowe na nośnikach zewnętrznych są ubezpieczone od zniszczenia, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej w okresie posiadania ich przez organizatora.
 • Filmy prezentowane online dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników i zabezpieczone geoblokadą CDN. Ponadto pliki są szyfrowane oraz zabezpieczone za pomocą technologii multi-DRM. Każdy film posiada znak wodny.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są organizatorom festiwalu bezpłatnie.
 • O dopuszczeniu zgłoszonego filmu do udziału w projekcjach festiwalowych decyduje Dyrektor Festiwalu.
 • Organizatorzy nie zakładają możliwości odwołania się od decyzji Dyrektora Festiwalu.
 • Filmy zgłaszane do selekcji poprzednich edycji festiwalu nie będą brane pod uwagę.
 • W przypadku filmów o wyjątkowych walorach artystycznych organizatorzy mogą odstąpić od wymogów regulaminowych.
 • We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują organizatorzy reprezentowani przez Dyrektora Festiwalu.
 • Zgłoszenie filmu do udziału w Krakowskim Festiwalu Filmowym jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin Festiwalu jest zgodny z Regulaminem Międzynarodowym FIAPF.